Přání Jiřímu Horňákovi k 60-tinám
 |  1  |   

foto: Vladimír Hanousek, zpracoval: Zdeněk Machálek